Hoppa direkt till innehåll

Välkommen till Infobanken

Här hittar du information och svar på de flesta frågorna. Klicka på den symbol du vill veta mer om.

Hyra ut

Får man hyra ut sin lägenhet i andra hand? Svaret är ja, men villkoren finns reglerade i lag och stadgar.

Den första oktober 2019 skärptes lagen för olovlig andrahandsuthyrning. Om du hyr ut i andra hand utan tillstånd från föreningen och dessutom tar ut en för hög hyra riskerar du fängelsestraff.
Med andrahandsupplåtelse menas när en bostadsrättshavare hyr ut eller överlåter förfogandet över sin lägenhet till annan person. Det innebär att även den förälder som överlåter sin lägenhet gratis till ett barn gör en andrahandsupplåtelse. Om man däremot har en inneboende, dvs hyr ut ett rum och del av lägenheten, är det inte en andrahandsupplåtelse.

Styrelsens godkännande

 • Alla andrahandsupplåtelser skall godkännas av styrelsen.
 • Skälen till upplåtelsen ska anges, t ex arbete eller studier på annan ort, långvarig utlandsvistelse etc.
 • Styrelsen kan vägra upplåtelse om särskilda skäl föreligger.
 • Den som köpt lägenheten i spekulativt syfte har inte beaktansvärda skäl för att få andrahandsupplåtelse godkänd.
 • Andrahandsupplåtelse medges för ett år i taget upp till som mest två år.
Såväl förstahandshyresgäst som bostadsrättshavare som önskar hyra ut i andra hand måste ha tillstånd av styrelsen. Upplåter man sin lägenhet i andra hand (oavsett om man tar ut hyra eller ej av andrahandshyresgästen) utan tillstånd riskerar man att bli uppsagd respektive att få bostadsrätten förverkad.

Ekonomi och avtal

Får man ta ut vilken hyra man vill? Nej. Enligt den nya lagen får man ta ut kapital- och driftkostnad.
 • Kapitalkostnaden är beräknad bostadens marknadsvärde + 4% i avkastningsränta.
 • Driftskostnaderna är el, vatten och bredband.
 • Kostnader för eventuella banklån räknas inte.
 • Bostadsrättshavaren är betalningsansvarig till föreningen, även vid andrahandsupplåtelse.

Avgift

Föreningen tar ut en avgift av bostdsrättshavaren för andrahandsupplåtelsen, motsvarande 10 % av prisbasbeloppet för året lägenheten är upplåten i andra hand.

Uppsägning

Parternas avtal kan sägas upp i förtid av endera parten.
 • Hyresgästen kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen
 • Bostadsrättshavaren till det månadsskifte som intträffar tidigast tre månader efter uppsägningen.
 • Hyresgästens besittningsskydd är borttaget och denne kan inte längre mot bostadsrättsägarens vilja kräva att få avtalet förlängt.
Om någon av parterna upplever sig oriktigt behandlad eller priset anses oskäligt kan parten begära att få ärendet prövat av Hyresnämnden.