Västerängen April 2020

shutterstock_1679688922-1
Trots Coronaepedemin kan de flesta gotta sig med en promenad i vårsolen. Ljuset är en tröst i mörkret, när vi nu ombeds att hålla oss hemma om vi har symtom och rent allmänt arbeta hemifrån om vi kan och undvika närkontakt med andra samt tvätta händerna ofta. Det är viktigt för oss alla, och inte minst för sjukvården, att vi följer de anvisningar vi får från Folkhälsoinstitutet.
> Håll dig uppdaterad
easter2020
Men nu över till aktuell information om vad som händer i Brf Västerängen.
Untitled_11_pages

Expeditionen stängd tills vidare

För att minska risken för smittspridning kommer vi inte att hålla öppet på torsdagarna tills vidare. Vi hänvisar alla ärenden till vår jourtelefon och epostadress:
Ring eller SMS: 072-577 02 00 eller
e-post:
film

Filmning och statuskontroll av rör

Från och med vecka 16 kommer PEAB att synas på området. De har fått i uppdrag att filma våra avlopps- och dagvattenledninger i syfte att fastställa status, livslängd och eventuella problem eller skador. Det är en fortsättning på den filmning som gjordes 2018. Vi kommer även att göra statuskontroller på våra servicekulvertar för vatten och fjärrvärme inne på området. Allt detta för att kunna planera och budgetera för kommande underhållsarbete.

Solcellerna går som tåget

2020 har startat med många ljusa och soliga dagar vilket medfört att vi producerar mycket egen el. Under en solig aprildag så är vi till hälften självförsörjande på all el som hela föreningen förbrukar. Se kurvan nedan. Den gröna delen säljer vi på elbörsen och det röda är köpt el. Den blå är egenförbrukad solel.
6april

Möss och myror

Ett säkert vårtecken är att några drabbas av en smärre myrinvasion. En del har även fått påhälsning av möss som tar sig in. I vår försäkring med Folksam ingår ett avtal med Anticimex. Så om du får problem med myror, möss, getingbon eller annan ohyra så ringer du Anticimex.
iu-5
Ring tel 075-245 10 00 för hjälp. Uppge att vi är försäkrade i Folksam, försäkringsnummer 269416.
Man bör undvika att mata fåglar för det drar till sig möss.
Om du har myrproblem ska du be Anticimex om Myrr gröna myrdosor. De fungerar bäst på myrorna i vårt område.
radondosor

Radonmätning och Energimätning

När nu radondosorna samlas in så skickas på analys. Vi kommer att få slutrapporten därefter. De lägenheter som eventuellt har förhöjda värden, dvs över 200 Bq/m3, kommer att kontaktas för kontrollmätning innan eventuella åtgärder sätts in.
I samband med radonmätning pågår också en ny energimätning i samarbete med Mälarenergi för att fastställa fastigheternas energivärden. Detta är något som ska göras vart 10:e år.
  • Vi fortsätter också att byta golvmattor i trapphusen med ytterligare en etapp under våren.
  • Vid statuskontrollerna upptäcktes ett 30-tal våtutrymmen med förhöjda fuktvärden. Merparten av dessa har nu åtgärdats och renoverats.
  • Nuvarande parkeringskort har förlängts och gäller t o m 30 juni då vi byter till Securitas som bevakningsbolag. Nya kort kommer att delas ut innan sista juni.
  • Vi har en del gavlar på husen med trasiga socklar och marksjunkning som ska åtgärdas under våren och sommaren.
  • Den nya miljöboden kommer att målas när vädret tillåter. Den har nu också försetts med kameror och den utsatta parkeringen längst upp kommer att få ny och bättre belysning.
Många äldre och smittade är isolerade och ensamma.
Vi bör alla fråga oss hur vi kan hjälpa till?

Styrelsen
#inlineditbutton