6
Kontaktuppgifter

Expeditionen
Postadress: Smältverksgatan 86, 72474 Västerås
expeditionen hålles stängd p g a coronaepedemin

Ring oss på

Tel 072-577 02 00
Om vi inte kan svara, lämna besked på telefonsvararen eller skicka SMS, så hör vi av oss.

E-post

Eller skicka ett e-postmeddelande till
Expeditionsärenden:
Styrelseärenden:

Fakturaadress:

Brf Västerängen i Västerås
Fack 97829766
R 879
106 37 Stockholm
E-postfaktura till:
i pdf, jpg eller tif-format.

Organisationsnummer

778000-7279

Övriga kontakter

Warpmans 070-676 40 40
Riksbyggen 0771-86 08 60
Riksbyggen, Åke Wallin, ‭021-10 32 11
Riksbyggen, Ove Sundlin, 021-10 32 65
Certego ‭021-10 96 38
Anticimex 075-245 10 00
Folksam 0771-88 08 00 (försäkr nr 269416)
Securitas Parkering 0771-76 70 00
Mälarenergi, energitekniker, 021-39 51 53
Securitas Störningssjour, tel 019-32 43 25