Fastighetsskötsel och felanmälan

worker
Bostadsrättsföreningen har tecknat avtal med Warpmans för reparationer, skötsel och underhåll av fastigheter och yttre miljö. De fixar och lagar och skottar snö och klipper gräsmattor och har hand om reparationer och underhållsarbete i lägenheter och lokaler. Detta avtal omfattar endast de delar av fastigheter och mark som föreningen ansvarar för, enligt specifikationen Underhåll av lägenheten. Alla uppdrag utöver den fastställda underhållsplanen skall godkännas av styrelsen.
Kan vi boende anlita Warpmans?
Warpmans kan även hjälpa till med reparationer och service i din läghenhet. Arbetet bekostas då av den boende. Begär gärna kostnadsförslag från Warpmans. Det står naturligtvis var och en fritt att även anlita andra hantverkare.
Warpmans områdeskontor
Warpmans har ett områdeskontor i stuga 2 och har öppet mån-fre 7-16, tel 021-30 25 70.

Felanmälningar vardagarkl 07-16

Alla felanmälningar helgfria vardagar kl 7-16 görs till Warpmans på telefon 021-30 25 70 eller 070-676 40 40.
Du kan även skicka e-post till

Akut felanmälan övrig tid görs till Riksbyggens Fastighetsjour

Akuta felanmälningar, vardagar kl 16-07 samt helgdagar (24 tim) görs till Riksbyggens Fastighetsjour 0771-86 08 60.

Vad är akuta ärenden?

Det är skador och fel av sådan art och omfattning, att om de inte åtgärdas omgående, avsevärt kan förvärras eller utgör fara för fastighet eller liv. Med akut skada menas t ex brand, översvämning, ras, glas, huvudsäkring, stopp i huvudstam, avlopp eller toalett, som inte kan vänta till nästa arbetsdag.

Vem betalar vid felanmälan?

I vår föreningsbroschyr och här på webben finns beskrivet vad som är föreningens respektive den boendes ansvarsområden.
Beroende på felet eller skadan fördelas kostnaden för åtgärdande utifrån den ansvarsfördelningen.
Om t ex en vattenskada uppstått genom stopp i huvudstam som skadat ytskikt och inredning kan den boendes andel täckas genom det bostadsrättstillägg som föreningen tecknat med Folksam (se Försäkringar).
Om den akuta Fastighetsjouren tillkallas och skadan eller felet inte bedöms vara akut så debiteras den boende utryckningskostnaden.