Hoppa direkt till innehåll

Fastighetsskötsel och felanmälan

Bredablick är vår fastighetsskötare

Föreningen har tecknat avtal med Bredablick för fastighetsskötsel och yttre miljö. Det innefattar reparationer, skötsel och underhåll av fastigheter och yttre miljö. De fixar och lagar och skottar snö och klipper gräsmattor och har hand om reparationer och underhållsarbete i lägenheter, lokaler och utemiljön. Detta avtal omfattar endast de delar av fastigheter och mark som föreningen ansvarar för, enligt specifikationen Underhåll av lägenheten.

Kan vi boende anlita Bredablick?

Bredablick kan även hjälpa till med reparationer och service i din läghenhet. Arbetet bekostas då av den boende. Begär gärna kostnadsförslag från dem. Det står naturligtvis var och en fritt att även anlita andra hantverkare.

Bredablicks områdeskontor

Bredablick har ett områdeskontor i stuga 3 (Smältverksgatan 46).

tel 010-177 59 00 eller via webben bredablickgruppen.se
På webben kan du självklart lägga in felanmälningar dygnet runt som kommer att tas hand om under ordinarie arbetstid.

Riksbyggens Fastighetsjour 0771-86 08 60.

Vad är akuta ärenden?

Det är skador och fel av sådan art och omfattning, att om de inte åtgärdas omgående, avsevärt kan förvärras eller utgör fara för fastighet eller liv. Med akut skada menas t ex brand, översvämning, ras, glas, huvudsäkring, stopp i huvudstam, avlopp eller toalett, som inte kan vänta till nästa arbetsdag.

Vem betalar vid felanmälan?

I vår föreningsbroschyr och här på webben finns beskrivet vad som är föreningens respektive den boendes ansvarsområden.
Beroende på felet eller skadan fördelas kostnaden för åtgärdande utifrån den ansvarsfördelningen.
Om t ex en vattenskada uppstått genom stopp i huvudstam som skadat ytskikt och inredning kan den boendes andel täckas genom det bostadsrättstillägg som föreningen tecknat med Folksam (se Försäkringar).
Om den akuta Fastighetsjouren tillkallas och skadan eller felet inte bedöms vara akut så debiteras den boende utryckningskostnaden.