Hoppa direkt till innehåll

Vad får jag göra om i lägenheten?

Den enkla principen är att du som boende ansvarar för ytskikten och föreningen för det som finns i väggar, golv och tak, eftersom föreningen äger fastigheten och ansvarar för el, vatten och avlopp m m. Och det gäller mycket speciella regler för våturymmen.

Du äger inte din lägenhet

Att köpa en bostadsrätt är en stor investering för de flesta. Det många glömmer bort är att de inte köper sig äganderätten till en specifik bostadsrättslägenhet utan enbart köper sig en nyttjanderätt till en specifik lägenhet samt medlemskap i föreningen. Det är således bostadsrättsföreningen som äger fastigheten och lägenheten. Detta innebär att bostadsrättshavaren inte får göra precis som den vill med ”sin” lägenhet utan måste förhålla sig till regelverket i bostadsrättslagen. bostadsrättsföreningens stadgar, ordningsföreskrifter samt föreningsbeslut.

Nu krävs tillstånd från styrelsen innan du renoverar

En ny lag från 1 januari 2023 skärper kraven på boende i bostadsrättsföreningar att inhämta godkännande från styrelsen vid vissa arbeten i lägenheten. Lagen säger att Styrelsens tillstånd krävs vid:
1. Ingrepp i bärande konstruktion (golv, tak, bärande betongväggar)
2. Installation eller ändring av ledningar för vatten, värme, avlopp eller gas.
3. Installation eller ändring anordning för ventilation.
4. Installation eller ändring av eldstad, rökkanal eller annan påverkan av brandskyddet
5. Någon annan väsentlig förändring av lägenheten
Sedan tidigare krävs att du ska kontakta styrelsen när du planerar att renovera våtutrymmen, innan något arbete får påbörjas.
Föreningen kan enligt lagen säga upp din bostadsrätt om du som bostadsrättshavare utför olovliga åtgärder i lägenheten vilka inte kan anses obetydliga, samt om du inte vidtar rättelse efter uppmaning.

Renovera badrum

Observera att det gäller särskilda regler för renovering av våtutrymmen som badrum och toaletter. Du måste alltid kontakta styrelsen innan du något arbete utförs och redogöra för vad ni tänker göra och vem som utför arbetet. Ladda ner och läs noga igenom informationsbladet "Renovering badrum" nedan.

Om att borra i betong

Vi får en hel del klagomål när det borras i betong. Att borra med slagborr i betong medför att alla i hela fastigheten hör det. Betong fortplantar ljud mycket bra och vi bor alla i en gemensam betongstruktur. Därför ska du begränsa störande borrning och byggnadsarben till dagtid kl 9-18. Förvarna helst dina grannar om möjligt.
Bo = bostadsrättshavaren, Brf = bostadsrättsföreningen
Ansvarsfördelning boende och förening
Lägenhetsdörr och innedörrar Bo Brf
Ytterdörr med tillhörande karm list och foder X  
Till ytterdörren tillhörande handtag lås samt dörrklocka och tätningslister 1) X  
Lägenhetens innedörrar med tillhörande karmar X  
Säkerhetsgrindar med karm X  
Utvändig ytbehandling av ytterdörr karm foder  
Postboxar och tidskriftshållare
Golv i lägenhet    
Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera X  
Underliggande stomme
Inneväggar i lägenheten    
Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera X  
Underliggande stomme
Innertak i lägenheten    
Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggning på ett fackmannamässigt sätt samt ev undertak X  
Underliggande stomme
Golv och väggar i våtutrymmen och kök    
Ytskikt samt underliggande tätskikt X  
Underliggande stomme  X
Fönster och fönsterdörrar    
Invändig målning av fönstrens karmar och bågar X  
Glas i fönster dörrar och inglasningspartier tillhörande handtag och beslag tätningslister och armaturer X  
Utvändig målning av fönstrens karmar och bågar    X
Springventiler    X
VVS-artiklar    
Sanitetsporslin tvättställ bidé badkar duschkabin X  
Blandare dusch duschslang och kranar * X  
WC-stol inkl spolanordning X  
Inredning och belysningsarmatur X  
Packningar X  
Tvättmaskin och diskmaskin inkl ledningar och anslutning X  
Kopplingar på ledningar övriga vitvaror X  
Köksfläkt och ventilationsdon X  
Rensning av vattenlås silar och golvbrunnar X  
Elektriska radiatorer X  
Vattenradiatorer med ventiler termostat och värmeledningar (ej målning)    X
Ledningar för avlopp värme vatten och ventilation **    X
Köksutrustning    
Inredning diskmaskin inkl ledningar och anslutningskopplingar till vatten X  
Kyl frys spis ugn och mikrovågsugn X  
Förråd    
För förråd som tillhör lägenheten gäller samma regler beträffande golv tak dörrar och inredning X  
Avskiljande nätvägg i förråd och garage  X
Gemensamma soputrymmen  X
Garage se separat hyresavtal X  
El-artiklar    
Säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten samt balkong och altan strömbrytare eluttag och armaturer (Obs! särskild behörighet krävs för att utföra elarbeten)  
Ledningar för elektricitet som föreningen försett lägenheten med förutsatt att de inte är synliga i lägenheten
Balkong altan    
Ytbehandling balkongens insida sidopartier fronter tak och golvens ytskikt *** X  
Ytbehandling altanens in- och utsida tak och golvens ytskikt *** X  
Vädringsställ beslag och odlingslådor X  
Renhållning snöröjning balkong samt balkong- och altantak X  
Inglasning (enligt gemensam form) X  
Extrautrustning som tillförts av bostadsrättshavare X  
Övrigt    
Inredningssnickerier skåp lådor kryddhyllor badrumsskåp hatthylla trösklar socklar foder gardinstänger och fästen torkställning brandvarnare beslag X  
Markiser styrelsens tillstånd krävs X  
Parabolantenner styrelsens tillstånd krävs X  
Vattensäng styrelsens tillstånd krävs X  
1) Föreningen har ett gemensamt nyckelsystem. Nycklar och låscylindrar anskaffas via rekvisition från föreningen. Det är inte tillåtet att byta till egna lås eller extra lås.

* Föreningsstämman kan besluta att föreningen svarar för grundstandard och normalt antal blandare i lägenheten. Om du byter vattenarmatur ska du välja kranar från svenska tillverkare som t ex Mora, FM, Gustavsberg.

** Avser ledningar som föreningen försett lägenheten med förutsatt att ledningenarna tjänar mer än en lägenhet samt att de inte är synliga i lägenheten

*** Endast de godkända färgerna får användas:
          Vit färg: Nordsjö Mandelblom 65 vitgrå
          Gul färg: Beckers Villa Gul 130
 
Filer