Hoppa direkt till innehåll

Inneklimat

Här är några tips för att få ett bra inomhusklimat

Stäng inte ventilerna

Stäng inte tilluftsventiler i tron att det blir varmare. Det du åstadkommer är att du stryper inflödet av frisk luft. Följden blir att luft tränger in på andra ställen i otätheter mellan fönster och karm. Luft som tar sig in på detta sätt kan upplevas som obehagligt drag och stängda ventiler kan också skapa undertryck i lägenheten.
En ytterligare negativ effekt av stängda ventiler är att luften i lägenheten känns instängd. Det är inte ovanligt att lukt från trapphus, vattenlås och avlopp tränger in. För att få ett fräscht inomhusklimat är det är viktigt att få in ny luft och få ut gammal.

Hantering av värmeproblem

 1. Kan röra sig om att elementen behöver luftas i berörd lägenhet. Är det fler intilliggande lägenheter som upplever problem kan det vara relaterat till en undercentral.
 2. Det är inte fel om ett element är kallare nedtill än upptill, termostaten har slagit ifrån.
 3. När inställd rumstemperatur är uppnådd stänger termostatventilen och elementet kallnar, tills rumstemperturen sjunker och ventilen öppnar igen. Det är helt i sin ordning att elementen är ömsom varma och kalla.
 4. Om rumstemperaturen är under 21 grader (mätt mitt i rummet ca 1-1,5 m från golvet) och elementet är kallt. Prova att vrida termostaten mellan fullt till kallt 10-15 gånger.
 5. Kontrollera att termostatventilen är fullt öppen och står på högsta värdet.
 6. Möblera så att det är fritt framför elementen. Luftcirkulationen är viktig för att ge god värme.
 7. Tänk på att inte ha gardiner som täcker termostatventilen.
 8. Låt inte balkong- eller altandörrar stå på glänt. Det kyler ner lägenheten.
 9. Värmen till elementen varierar beroende på utetemperatur. Snabba vädersvängningar kan innebära att det tar en stund innan värmesystemet hinner anpassa sig och därmed värmen i elementen.

Om problemen kvarstår

Om värmeproblemen kvarstår efter åtgärderna ovan, vänligen kontakta Mälarenergi Energitjänster, som utreder problematiken.
Kontakta Energitekniker Mikael Lindström, tel 021-39 51 53.
Kyla i sommarvärmen
När sommarvärmen blir påfrestande får vi ofta frågan om man får montera in en kylanläggning (AC) i lägenheten. Svaret är både ja och nej.
 • En traditionell AC med utomhus monterat fläkt och pump är inte tillåtet.
 • En AC med en slang genom ett öppet fönster är tillåten.
 • En kylfläkt som kyler luften via en inbyggd vattentank är tillåten.
 • Vanliga fläktar som cirkulerar luften är förstås också tillåtna.
Ur elsäkerhetssynpunk bör aldrig fläktar eller kylanordningar stå på när man inte är hemma.