Hoppa direkt till innehåll

Internet och tv

Föreningen har Tele2 (fd Comhem) som tv-leverantör och uttag finns i varje lägenhet för digital tv-signal med basutbud. Dessutom är alla fastigheter anslutna till Fibra Stadsnät och lägenheterna är förberedda för anslutning och uppkoppling till fibernätet.
Både Tele2 och Fibra Stadsnät erbjuder Internet, tv och telefoni. Tjänster och priser hittar du på deras respektive webbsidor.

Tele2 kabeltv-nät

Tele2 erbjuder sina digitala tjänster via kabeltv-nätet. Kabeltv-uttaget sitter normalt i vardagsrummet.
(med reservation för förändringar)
Vill du ha mer än basutbudet eller köra Internet via kabeltv-uttaget så beställer du det från Tele2. Mer information på Tele2.

Fibra - Det Öppna Stadnätet

Fibra Stadsnät är ett öppet fiberoptiskt nät där du fritt kan välja det du vill ha mellan många konkurrerande leveratörer. Internet, tv, telefoni och till och med tv-telefoni, databackup, larm och även installationshjälp. Fibernät ger obegränsad prestanda och är den enda framtidssäkra tekniken. Idag levererar den upp till 1 Gbit/s (1000 Mbit/s) och har ingen övre gräns eftersom signalerna skickas med ljusets hastighet. Mer information på tjanster.fibra.se...
Varje fastighet i vår förening är fiberansluten till stadsnätet och fiber är dragen till varje lägenhet. Om din lägenhet saknar en fiberkonverter (användarnod DRG), beroende på att den tidigare ägaren inte låtit installera det, så kan du beställa en efteranslutning via föreningen. Så här går det till:
Fibern kommer in i denna dosa. Ofta vid ett teleuttag. Dosan får inte tas bort eller byggas över.
Fiberkonvertern omvandlar den optiska signalen till en digital nätverkssignal med flera portar.

Beställ en fiberkonverter

Om du saknar fiberkonverter: skicka ditt namn. personummer, adress, telefon samt epostadress till Vi avropar då en installation som utförs av Bravida. Bravida kommer att kontakta dig för installationen. Föreningen står för kostnaden för fiberkonvertern (ca 5 000 kr) medan den boende står för installationskostnaden (ca 4-5.000 kr).
Filer