Hoppa direkt till innehåll

Ledningsprojektet

Brf Västerängen arbetar med en rullande 10-årig underhållsplan för förebyggande underhåll av våra fastigheter. Nu har vi kommit till ett av föreningens största underhållsprojekt, renovering och byte av våra ledningar. Rör håller inte för evigt. Beräknad livslängd är ca 50 år. Och vi är där nu eftersom de nuvarande rörsystemen byggdes i början av 70-talet.
Vi vill med på denna sida förbereda dig på vad det innebär. Vi har nu i vår underhållsplanering av våra fastigheter i bostadsrättsföreningen kommit till det läge att det är ett absolut behov att underhålla ledningsnätet (vatten, avlopp, fjärrvärme, spillvatten och dräneringsledningar). Detta omfattande arbete kommer att delas in i flera etapper och moment och pågå under flera år framöver.
 
ETAPP 1 ÄR KLAR
ETAPP 2 ÄR KLAR men inte slutbesiktad
ETAPP 3 PÅGÅR
ETAPP 4 startar hösten 2024
Läs mer om de olika huvuddelarna via länkarna nedan där du också hittar frågor och svar.
Planerad etappindelning klicka för att förstora
Ledningsprojektet kommer att ha stor påverkan för oss alla och pågå i fem etapper under ett antal år framöver. För varje etapp kommer det första momentet, ny dräneringsledning och kulvert, att genomföras under senhösten och vintern. Våren, sommaren och hösten därpå kommer de övriga momenten att utföras.