Hoppa direkt till innehåll
8_832669708

Info och hålltider för Etapp 2 på webben

Alla i Etapp 2 behöver hålla sig uppdaterande när nu arbetet startar med ny dränering runt huskropparna och ny kulvert för vatten och värme.
▸ Läs mer här
Etapp 2 omfattar Smältverksgatan 30-82 (men inte 54-56 och 64-66).