Grävarbeten pågår

shovel

Statuskontroll

Under juni kommer vi att gräva på fem platser på vårt område. Vi behöver nämligen undersöka statusen på de s k sekundärkulvertarna, där fjärrvärme och vatten går från våra fem undercentraler. Resultaten från kontrollerna tillsammans med PEAB:s rapport från filmningen av dag- och spillvattenledningarna kommer att ligga till grund för den förnyelseplan av gamla ledningar som kommer genomföras under de kommande åren.
Läs senaste e-breven