Hoppa direkt till innehåll

Välkommen till Infobanken

Här hittar du information och svar på de flesta frågorna. Klicka på den symbol du vill veta mer om.

Tvättstugor

På området finns tre tvättstugor varav en med grovtvätt (tvättstuga 4). Bokning av tvättstugor görs med din porttagg (märkt Bravida) i respektive tvättstuga.
Bokningstavlan
Håll upp taggen mot den lilla kodläsaren under bildskärmen för att logga in. Klicka på bilden för att förstora.
Du aktiverar tavlan med din tagg och bokar din tvättid genom att trycka med fingret på en ledig tid (grön ruta) som då blir gul (din bokning). Tomma rutor är redan bokade. Du kan boka max 4 tvättider under en vecka och max 2 bokningar per gång. Tvättiden är 4 timmar per bokning.

Se till att du väljer rätt

I tavlan ser du alla tvättstugor samt duschtider i bastun som du kan boka från alla tavlor. Tvättstuga 1, 4 och 5 kan tillsammans bokas högst 4 gånger på 7 dagar. Användare kan högst ha 2 bokningar av kommande/framtida pass. Tvättider kan bokas 30 dagar i förväg. Tillträde beviljas 0 minuter efter passets slut
När du ska tvätta använder du taggen för att låsa upp dörren via kortläsaren intill.
Bastun finns i tvättstuga 4

Städa ordentligt

Under tvättiden förfogar man över all maskinutrustning. Innan tvättiden är slut ska tvättstugan vara städad och maskinerna tömda (se städanvisningar i resp tvättstuga). Efter tvättidens slut kan du inte längre komma in i tvättstugan utan att boka ny tid.