Hoppa direkt till innehåll

Välkommen till Infobanken

Här hittar du information och svar på de flesta frågorna. Klicka på den symbol du vill veta mer om.

Vår informationspolicy

Alla medlemmar ska ha tillgång till all viktig information, som direkt eller indirekt berör dem, och därmed uppleva delaktighet, samhörighet och högre boendekvalitet.
Omvänt krävs också att medlemmarna ges goda möjligheter och förutsättningar att kommunicera med styrelsen. Samt att styrelsen har en hög servicenivå genom att svara på frågor och ge åtekoppling till de som hör av sig.
Information är grunden för delaktighet och engagemang. Bristande eller rent av vilseledande information skapar frågor, spekulationer, rykten och splittring. För att föreningen som helhet ska må bra och fungera bra så är tydlig information en nyckelfråga. Men också för våra medlemmar att hålla sig informeradet och uppdaterade,
I detta åtagande ingår även de entreprenörer och samarbetspartners som föreningen engagerar. Dessa ska känna till föreningens informationspolicy utgöra en del av denna samt bidra och underlätta till ett korrekt informationsflöde. Underleverantörer skall utse en informationsansvarig person som är kontaktperson inför styrelsen och för den information som vidarebefordras till medlemmarna.
Denna policy är antagen av styrelsen för föreningen.
Hur informerar vi då? Vår enkät som genomfördes hösten 2015 visade klart och tydligt vilka kanaler som behövdes.

Webben är vår viktigaste informationskanal

Ca 80% av medlemmarna har tillgång till Internet. Webben ger dessutom möjlighet till mer komplett information och snabba nyheter. Vi uppmarar våra medlemmar att registrera sig på vår webbplats, vilket därmed gör det möjligt att nå ut med viktig eller akut information via e-postutskick.

Nyhetsbrev via e-post

Till alla medlemmar som registrerat sig på webben skickar vi ut nyhetsbrev via e-post när vi har något att informera om. Information om sånt som händer i föreningen och andra frågor som är aktuella.

Meddelanden via SMS

Snabba och viktiga samt akuta meddelanden skickas ut via SMS till de medlemmar som anslutit sig till föreningens SMS-lista.

Informationsblad

I trapphusen eller i brevlådorna vid behov. Når alla men har ett begränsad utrymme för information.