Västerängen Maj 2020

Extrastämman 11 maj

Vid extrastämman som hölls online antogs valberedningens förslag till styrelsen, vilket innebär att de tidigare suppleanterna Anders Persson och Therese Hedlund går upp som ordinarie samt att Krister Juhlin, Britta Larsson och Mikael Lind valts in som nya suppleanter. De tillträder fr o m styrelsemötet den 8 juni och fram till och med föreningsstämman i november, då valen görs på nytt för att komma i fas med mandattiderna. 122 medlemmar lämnade in röstsedlar och protokoll från extrastämman kommer ett finnas på webben under Dokument inom kort.

Avgiftshöjning 4 % från 1 juli

Vi har beslutat om en avgiftshöjning med 4 % från och med 1 juli. Vi har stora underhållskostnader med bland annat en kostsam och omfattande ROT-renovering de kommande åren. Vi behöver därför fylla på rejält i underhållskontot de kommande åren för att om möjligt undvika en chockhöjning. Våra rörledningar har nått 50-årsgränsen och vi har åtskilliga kilometer rör i mark och fastigheter på vårt område. Arbetet med att kartlägga och planera för renovering och relining är redan igång.

Nya parkeringskort från 1 juli

Under juni månad kommer nya parkeringskort att delas ut till alla. Dessa gäller fr o m 1 juli då vi byter bevakningsbolag från Nokas till Securitas. Samma parkeringsregler som tidigare gäller förstås. Och vi vill understryka att det inte är tillåtet att parkera inne på området eller vid t ex Festlokalen. Det är tillåtet att köra in en kort stund för in- och urlastning. Detta gäller även hantverkare som du anlitar. Du ansvarar för att de följer detta och lånar ut ditt besökskort. Vi måsta ha fri framfart på området för blåljusfordon.

Störande grannar

Vi får in anmälningar om störningar då och då. Därför kan det vara läge att påminna om att våra lägenheter är lyhörda och att vi tar hänsyn till varandra. Mellan kl 22-07 ska vi dämpa ner oss så att grannarna kan sova ostört. Blir du störd ska du prata med den som stör. Hjälper inte det så kan du kontakta styrelsen. Det finns en process för detta som i värsta fall kan leda till uppsägning.

Tomma trapphus

I princip får inget förvaras i trapphusen av hygien-, åtkomst- och brandsäkerhetsskäl.

Expeditionen fortsatt stängd

Vi avvaktar Coronautvecklingen och hoppas vi kan öppna igen efter sommarstängningen. Men du når oss alltid via vår jourtelefon 072-577 02 00 eller via e-post.

På tal om Corona…

…så tycker vi att det är viktigt och klokt att hålla sig uppdaterad och följa Folkhälsomyndighetens rekommendation även i vår och sommar. Att hålla avstånd, tvätta händerna och undvika att samlas för många.

Anmäl till Grannsamverkan

Ögon på plats. Vi vet att det förekommer både bus, skadegörelse och narkotikahandel runt om på Bäckby. Ser du något så ska du rapportera det till Grannsamverkan, via Eva Fredell tel 076-053 89 09 så kommer informationen in i det dagsfärska system som bl a Västerås stad och Polisen använder för att planera sina insatser. Är du intresserad av att vara med i Grannsamverkan för ett tryggare område? Kontakta Eva.

Sommar, sol och grillning

Att grilla hör sommaren till för många. En viktig regel är att grillandet inte stör grannarna. Placera därför grillen vid uteplatsens yttre gräns så det inte osar in i lägenheterna ovanför. Om du har kolgrill rekommenderar vi att du tänder den med tändblock istället för tändvätska. Tändblocken luktar och ryker inte till skillnad från tändvätska.
Det är inte tillåtet att använda kolgrill på balkongerna.

Vad händer mer

  • Genomgång och reparation av fasta utemöbler
  • Reparation och påfyllning på ett antal grunder med marksjunkning
  • Inventering utomhusbelysning
  • Radonmätningen är klar och fyra lägenheter har informerats om förhöjda värden och kommer att kontrollmätas innan åtgärder sätts in. Har du inte hört något så ligger dina värden under 200 bq/m3.
  • Vi fortsätter med att byta golvmattor i fler trapphus

Ha en skön och fin försommar önskar vi i styrelsen.

Detta e-brev skickas till alla som har registrerat ett användarkonto på vår webbsajt. Om du inte längre bor kvar kan du logga in och avsluta ditt konto eller meddela styrelsen.
Hur vi hanterar personuppgifter