Hoppa direkt till innehåll

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet är allas ansvar. Bästa brandskyddet är kunskap om hur man undviker bränder hemma och kunskap om hur man ska agera om det brinner. Vi sammanfattar det viktigaste på denna sida.

Skydda dig mot brand hemma

Lär dig att minska risken för bränder hemma genom att förebygga de vanligaste orsakerna. Gå igenom detta med hela familjen.
  1. Gå inte ifrån spisen när den är på. Olja och fett antänder lätt och förorsakar många onödiga och kostsamma bränder.
  2. Gå inte ifrån stearinljus som brinner. Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet.
  3. Förvara tändare och tändstickor utom räckhåll från småbarn.
  4. Undvik rökning inomhus. Aska, glöd och sängrökning är vanliga brand- och dödsorsaker.
  5. Elektriska apparater och batteriladdare kan fatta eld. Koppla ur dem när de laddat klart. Se till att de är CE-märkta.
  6. I trapphuset får du inte ställa sådant som kan brinna, till exempel sopor, mattor, trävaror, textiler, leksaker, cyklar eller barnvagnar.

Brandvarnare räddar liv

Brandvarnare är tveklöst det viktigaste skyddet. De larmar snabbt om det börjar brinna. I lägenheter över 60 m2 bör du ha minst två brandvarnare, varav en i hallen utanför sovrummet. Testa att de fungerar en gång i månaden och byt batteri om de inte fungerar.

Om det brinner

Varna andra som kan vara i fara. Om du tror du kan, så försök släcka elden.
  • Om det brinner på spisen. Häll aldrig på vatten. Ta bort kärlet från plattan och försök att kväva elden med en brandfilt, grytlock eller skärbräda.
  • Om det brinner i någons kläder, lägg ner personen och släck med brandfilt eller liknande. Täck huvudet först och kväv elden nedåt på kroppen.
  • Om det brinner i elektriska apparater. Dra först ut sladden och släck branden om du kan. Har du pulversläckare behöver du inte dra ur kontakten.

Brandsläckare finns i alla trapphus

Om det brinner... stäng in elden

Om du inte kan släcka ska ni ta er ut. Stäng dörren till rummet där det brinner, ring 112 och larma brandkår. Utrym via trapphuset och stäng din lägenhetsdörr så att inte elden sprider sig till andra.
Om det brinner hos någon annan eller i trapphuset ska du stanna i din lägenhet med stängd dörr. en lägenhetsdörr står emot brand upp till 30 min. Larma 112. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Röken är dödlig. Räddningstjänsten kommer att hjälpa er ut via fönster eller balkong om det behövs.

Se den här filmen (ca 5 min) producerad av FRIS. Den finns att ladda ner på 14 olika språk via FRIS webbplats.
Läs också gärna mer om brandskydd på Mälardalens Brand och Räddningsförbund www.mbrf.se