Hoppa direkt till innehåll

Störningar

Som bostadsrättshavare har du en skyldighet att se till att de som bor i din omgivning inte utsätts för störningar som är skadliga för hälsan eller som försämrar deras boendemiljö. Sundhet, ordning och gott skick ska iakttas inom och utanför huset. Ansvaret omfattar även personer som besöker den boende.
Men var går gränserna för störning?
Bor man i ett flerfamiljshus måste man acceptera viss nivå av störningar från grannarna dagtid. Barn som leker, ljud från musikanläggningar, tv eller instrument, husdjur, någon som snickrar, slammer från möbler eller gäster på besök på balkongen eller uteplatsen. Dock får man inte väsnas hur som helst dagtid. Framåt kvällen bör man ta lite extra hänsyn för barn och andra som behöver sova tidigt.
Att borra i betongväggar är inte tillåtet efter kl 18 då ljudet fortplantar sig i hela huskroppen.

Våra lägenheter är lyhörda

Klockan 22-07 ska man iaktta särskild hänsyn. Dämpa volymen på tv och musikanläggningen, sluta snickra och slamra men ta också hänsyn om man har gäster och flytta inomhus. En livlig fest utomhus kan störa stora delar av området, vilket inte är tillåtet efter kl 22.
Om du planerar en fest tillhör det gott skick att informera sina grannar och be dem ringa på om festen upplevs störande.

22-07 gäller även utomhus

Det är inte acceptabelt att ha en “högljudd” fest på balkonger eller uteplatser efter kl 22. Det finns medlemmar som verkligen behöver sova och ska upp tidigt och arbeta även om det är helg. Det är inte ok att beröva andra deras självklara rätt till nattsömn. Detta gäller även vid fester i föreningens Festlokal, ta hänsyn utomhus.

Störningsprotokoll

Om man blir störd bör man som första åtgärd kontakta den störande och göra denne medveten om störningen. Upplever man trots det återkommande problem med störningar kan man kontakta Securitas Störningssjour, tel 019-32 43 25, som rycker ut under pågående störning och skickar ett störningsprotokoll till styrelsen. Om störning konstaeras så får den som stör stå för Securitas utryckningsavgift (ca 2.500 kr). Eller så kan en eller flera berörda medlemmar föra eget störningsprotokoll över tid och lämna in dessa till styrelsen för åtgärd.

Upprepade störningar kan leda till uppsägning av nyttjanderätten

Om det förekommer störningar i boendet ska föreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, och om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.
Vid störningar som är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning har föreningen rätt att säga upp bostadsrättshavaren utan tillsägelse.
Filer