Hoppa direkt till innehåll

Garage

Utmed Smältverksgatan och Dragverksgatan finns garagelängor med sammanlagt 219 garageplatser. Vi har dessutom en inhägnad parkering för husbilar och husvagnar.
Garagen ingår inte i lägenheten utan är separata hyresobjekt. De bokas via Riksbyggen och deras köportal. Du behöver ett kundkonto på www.riksbyggen.se för att få tillgång till Köportalen.
Garagen ska alltid vara låsta när du inte är i garaget. Känn efter att det gått i lås när du stängt porten.

Vad får garaget användas till?

 • Garageutrymmet är endast avsett för motorfordon, bil eller motorcykel.
 • Förutom motorfordon får cyklar och fordonstillbehör, t ex däck, verktyg, bilvårdsmaterial, förvaras i garagen.
 • En mindre förvaringsbox eller skåp får ställas in max b60 x h80 x d40 cm.
 • Ur brandsäkerhetssynpunkt är det viktigt att man inte hindrar passagen till närmaste brandsläckare för övriga hyresgäster.
 • Bensindunk eller annan brandfarlig vätska eller gas (max 5 liter) ska förvaras i bilens baklucka.
 • Cykel eller moped kan förvaras om de inte hindrar framkomlighet eller passage.
 • Mindre bilreparationsarbeten får utföras, däckbyten etc.

Vad får garaget INTE användas till?

 • Det är inte tillåtet att använda garaget som förråd för möbler, trädgårdsmaskiner, kläder, leksaker, böcker, färgburkar eller annat.
 • Det är inte tillåtet att göra egna fasta elinstallationer eller andra installationer utan styrelsens godkännande.
 • Det är inte tillåtet att använda garaget som hobbyverkstad eller sätta upp mellanväggar.
 • Det är inte tillåtet att förvara gasol eller andra brännbara gaser eller vätskor i garaget.
 • El- eller bensin/dieselvärmare får inte användas i garaget.
 • Det är absolut förbjudet att ladda elbilar i vanliga 230V-uttag. därför har vi investerat i laddboxar.
 • Rökning, svetsning och öppen eld i garagen är förbjudet liksom målningsarbeten.

Allmäna garageregler

 • Det åligger hyresgästen att städa och hålla rent i sin del av garaget samt att inte inkräkta eller hindra andra hyresgästers utnyttjande av sitt garage.
 • Ta bort eventuell is och snö vid porten innan fordonet körs in.
 • Garaget får inte upplåtas i andra hand.
 • Det är inte tillåtet att byta lås på garageporten. Vid skada ska detta felanmälas till Bredablick. Nycklar och lås hanteras via Certego.
 • Vid uppsägning av garage ska garagenycklarna (2 st) lämnas till Certego senast sista dagen innan uppsägningstiden löpt ut.
 • Hyresgästen ansvarar för all skada inom garaget som orsakats av honom eller av någon för vilken hyresgästen är ansvarig.
 • Hyresvärden ombesörjer och bekostar underhåll av garageplatsen och därtill hörande anordningar.
 • Hyresvärden fritar sig allt ansvar för alla former av skador på hyresgästens fordon eller däri förvarad egendom, såvida inte skadan förorsakats av hyresvärden.
 • Hyresvärden är ej försäkringsansvarig för hyresgästens fordon och tillbehör, vid t ex skada, brand eller stöld. Hyresvärden fritar sig även för ansvar för att obehöriga bereder sig tillträde till garaget.
 • Det åligger hyresgästen att teckna erforderligt brand- och stöldskyddsförsäkring för sitt fordon.


Reviderad januari 2024