Hoppa direkt till innehåll

Altaner

Föreningen har låtit bygga altaner enligt bygglov. Det är en del av fastigheten och ingår inte i boytan. De står dessutom på föreningens mark.

Ditt ansvar

Du får däremot utnyttja altanen, inreda den och glasa in den om du vill. Du är också ansvarig för att underhålla den, t ex målning och oljning. Du får inte isolera den eller vinterbona den eller lägga golv på den. Den står på en grusbädd och behöver andas för att undvika mögel. Om man lägger ett laminatgolv på den så kommer problem med mögel blir du ansvarig för kostnaden. Det finns speciella utomhusgolvmattor som är avsedda för altaner och som släpper igenom luft.
Du ska dessutom olja in trallen varje år.

Inglasning

Önskar du inglasning så står du för den kostnaden. Vi rekomenderar Ryds Glas som gjort de flesta inglasningarna här och är förtrogna med vårt bygglov. Vi vill samtidigt varna för kringresande inglasningsfirmor som gjort många besvikna.
Inneraltan
Ytteraltan

Föreningens ansvar

Föreningen ansvarar för trästomme, golv och tak samt hängränna.

Elektriska installationer

Om du vill dra ut el för belysning eller infravärme skall dessa utföras av auktoriserad elektriker och klara branschens utomhuskrav.

Måla altanen

Altanerna ska målas i enlighet med bygglovet. Boende ansvarar för detta. Träpanelen bör dock målas för att skyddas. Trägolvet bör rengöras och oljas in årligen.
Vit färg
Altanerna ska utvändigt målas vita med Nordsjö Mandelblom 65 vitgrå. kulörkod 0065 färgkarta Svenska Favorit Utomhuskulörer.
 
Gul färg
Altanerna ytterst på varje hus mot gångväg eller gräsplan, ska ha gula ytterväggar. De ska målas med Beckers Villa Gul 130.
Blandningskod: NCS Standardkulör: S 2040-Y20R