Hoppa direkt till innehåll

Mljöbodar och återvinning

På området finns sju Miljöbodar med olika kärl för olika typer av hushållsavfall. Vid varje kärl finns anvisningar vad som får kastas i dem. Genom att källsortera och följa instruktionerna gör vi både en insats för miljön och återvinningen samt för föreningens ekonomi.
Genom att källsortera gör spar vi pengar åt oss själva och skonar miljön.
Det är inte tillåtet att förvara hushållsavfall och sopor i trapphusen. Ej heller papper, trä eller annat som kan vara brandfarligt eller utgöra en sanitär olägenhet.

Kompost

Matavfall, växter och organiskt avfall läggs i de bruna kompostpåsarna, försluts väl och läggs i behållarna som är märkta med Kompost. Din kompost blir till ny jord. Bruna kompostpåsar finns att hämta i Miljöbodarna. OBS! Plastpåsar är INTE kompost utan ska kastas i behållarna för plast.

Batterier

Här lägger du vanliga hushållsbatterier för återvinning. Skadliga ämnen omhändertas. Metaller, plast mm återvinns. Bilbatterier lämnas till Återbruket.

Glas

Glas som inte går att panta läggs i de speciella glaskärlen. Det finns en för färgat och en för ofärgat glas. Skruva av metallock och kapsyler och lägg dem i behållarna för plast- och metallförpackningar. Glasburkar och behållare ska vara ursköljda och diskade. Återvinns till nytt glas.

Glödlampor

Lysrör. glödlampor och LED-lampor läggs i särskild behållare. Skadliga ämnen omhändertas. Glas och metall återvinns.

Returkartong

Skölj ur och vik ihop mjölkförpackningar, juicepaket, pappers- och kartongförpackningar, äggkartonger och även papper som inte är är returpapper slängs här. Blir till nya förpackningar.

Returpapper

Tidningar, reklam, kataloger och kontorspapper. Blir till ny pappersmassa och nya tidningar, toapapper etc

Plast

Flaskor som inte kan pantas, ketchup- och shampoflaskor, plastmuggar, plastburkar, hårda förpackningar, plastkapsyler med mera. Allt ska vara rent och torrt. Rena plastpåsar, godis- och chipspåsar, plastfolie, frigolit med mera. Ursköljda, tack. Återvinns till nya plastprodukter.

Metallförpackningar

Rena torra tuber med lock, folieformar, kapsyler, konservburkar, metallband och andra metallförpackningar. Blir till nya förpackningar.

Wellpapp och kartonger

Vik ihop wellkartonger och lägg dem i kartongburarna. Blir till nya pappersprodukter.
Frigolit och plast lägger du i behållarna för plast.

Ställ aldrig sopor på golvet

Sortera dem i respektive kärl. Att ställa sopor, kartonger och säckar på golvet innebär en merkostnad för föreningen och medlemmarna eftersom fastighetsskötarna debiterar oss för att frakta bort dem.
Detta ska INTE lämnas i Miljöboden
 
Det ska lämnas till Återbruket på Bäckby.
Behöver du hjälp att frakta till Återbruket, kan Bredablick göra detta mot en avgift.