Hoppa direkt till innehåll
5

Vi har byggt en av Västerås största solenergianläggning på tak

Från och med 26 april 2019 är alla solceller och undercentraler driftsatta och levererar el. Mycket el. Målsättningen för upphandlingen var att den skulle producera ca hälften av föreningens totala elförbrukning. I det innefattas såväl boende och föreningens övriga elförbrukning. En förutsättning för det är att vi har ett gemensamt elavtal för hela föreningen.
En solig sommardag kan se ut så här.
Så här ser produktionen ut under ett år. Totalt producerade vi 545 MWh,
Solenergiprojektet är ett stort kliv i linje med vår strävan att effektivisera och förbättra vår energianvändning och göra insatser för miljö och klimat. Solen är vår viktigaste energikälla och att ta tillvara på den på detta sätt känns bra.

Presentationen från invigningen 12 oktober 2019

Anläggningen

Det är inte en anläggning utan fem anläggningar som byggts. En runt varje undercentral på vårt område.
Anläggningarna A1-5. Orange tak har solceller.

Korta fakta om anläggningen

  • Totalt har 2 227 solceller installerats på 17 tak med en sammantagen maxeffekt på 601 kW (601 000 W)
  • Uppskattad årsproduktion är ca 540 000 kWh, vilket motsvarar ca hälften av föreningens årliga elförbrukning
  • Samtliga elcentraler har försetts med nya fördelningscentraler och därtill hörande utrustning för solenergiproduktion samt försäljning av elcertifikat
  • Huvudansvariga för genomförandet har varit Mälarenergi med totalentreprenad av Elektrikern som samordnat underleverantörer för grävning, takarbeten och panelmontage.
  • Föreningen har beviljats solenergibidrag från Länsstyrelsen för projektet
  • Arbetet påbörjades i slutet av september 2018 och färdigställdes under april 2019
  • Under den ljusa årstiden producerar vi betydligt mer än vad vi förbrukar. Överskottet säljs via Mälarenergi på den öppna elmarknaden. Under den mörka tiden köper vi "tillbaka" elen via vårt avtalade fasta elpris.
Vi vill från styrelsen tacka alla som grävt, byggt och arbetat med projektet. Det har rullat på i ett imponerande tempo och med hög kvalitet. Vi vill också tacka de boende som tåmodigt stått ut med att det var stökigt och svårframkomligt på området under hösten 2018.

Tack till

Mälarenergi, projektansvariga och samordnare
Elektrikern, totalentreprenad, elinstallationer
JNS Mark, markarbeten, lyft och flytt av material
Skandinaviska Roof, byggställningar och takfästen
Solkraft Direkt, skyddsräcken, montering av solpaneler