Hoppa direkt till innehåll

Vi har byggt en av Västerås största solenergianläggningar på tak

Från och med 26 april 2019 är alla solceller och undercentraler driftsatta och levererar el. Mycket el. Målsättningen för upphandlingen var att den skulle producera ca hälften av föreningens totala elförbrukning. I det innefattas såväl boende och föreningens övriga elförbrukning. En förutsättning för det är att vi har ett gemensamt elavtal för hela föreningen.
En solig sommardag kan se ut så här.
Så här ser produktionen ut under ett år. Totalt producerade vi 545 MWh,
Solenergiprojektet är ett stort kliv i linje med vår strävan att effektivisera och förbättra vår energianvändning och göra insatser för miljö och klimat. Solen är vår viktigaste energikälla och att ta tillvara på den på detta sätt känns bra.

Anläggningen

Det är inte en anläggning utan fem anläggningar som byggts. En runt varje undercentral på vårt område.

Korta fakta om anläggningen

  • Totalt har 2 227 solceller installerats på 17 tak med en sammantagen maxeffekt på 601 kW (601 000 W)
  • Uppskattad årsproduktion är ca 540 000 kWh, vilket motsvarar ca hälften av föreningens årliga elförbrukning
  • Samtliga elcentraler har försetts med nya fördelningscentraler och därtill hörande utrustning för solenergiproduktion samt försäljning av elcertifikat
  • Huvudansvariga för genomförandet har varit Mälarenergi med totalentreprenad av Elektrikern som samordnat underleverantörer för grävning, takarbeten och panelmontage.
  • Föreningen har beviljats solenergibidrag från Länsstyrelsen för projektet
  • Arbetet påbörjades i slutet av september 2018 och färdigställdes under april 2019
  • Under den ljusa årstiden producerar vi betydligt mer än vad vi förbrukar. Överskottet säljs via Mälarenergi på den öppna elmarknaden. Under den mörka tiden köper vi "tillbaka" elen via vårt avtalade fasta elpris.
Anläggningarna A1-5. Orange tak har solceller.