Hoppa direkt till innehåll

Att bo i bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt blir du medlem och får en andel i vår bostadsrättsförening Västerängen i Västerås, som är en ekonomisk förening som äger fastigheterna och marken.
Du äger inte din lägenhet i juridisk mening, men har som medlem boenderätten till din lägenhet och betalar en avgift till föreningen för att täcka fastigheternas drift, skötsel och investeringsbehov.
Medlemmarna äger tillsammans och har gemensamt ansvaret för förvaltning av fastigheter, mark och gemensamma utrymmen. Medlemmarna utser bland sig en styrelse vid den årliga föreningsstämman som är det verkställande organet som har att sköta den löpande driften mellan stämmorna.
Föreningens verksamhet regleras av bland annat bostadsrättslagen och föreningens egna stadgar. Föreningen har ett förvaltningsavtal med Riksbyggen som biträder styrelsen och utför merparten av föreningens administrativa arbete (fakturering, bokföring m m).
Du hittar mer information om hur saker och ting fungerar i vår förening i menyn Infobanken.