Hoppa direkt till innehåll

Välkommen till Infobanken

Här hittar du information och svar på de flesta frågorna. Klicka på den symbol du vill veta mer om.

Uteplatsen

Vi får ofta frågor om marklägenheternas uteplatser och vi ska försöka ta upp svaren här på webben.

Äger jag min uteplats?

Nej. Rent formellt så ägs uteplatserna av föreningen precis som all annan mark på området. Det ingår med andra ord ingen tomtmark eller tomträtt i lägenheten. Föreningen har valt att låta marklägenheterna disponera dessa ytor för eget bruk, med tillåtelse att inhägna, möblera och plantera på uteplatserna. Med det följer också ansvaret att sköta om och hålla snyggt.
Uteplatser som missköts, som är oklippta, ovårdade, innehåller bråte, skräp, sopor och är allmänt missprydande, kommer att röjas av föreningen. Kostnaden för detta kommer att debiteras den boende. Innan sådan röjning sker kommer en skriftlig anmodan om att åtgärda uteplatsen att lämnas via postboxen.

Hoppställningar, studsmattor och pooler

Det är inte tillåtet med hoppställningar, studmattor eller stora pooler på uteplatsen. Endast små enkla plaskpooler barn tillåts (se bild). Vuxenpooler är inte tillåtna.
Det är också tillåtet att sätta upp liten lekstuga för barn.

Att vistas på uteplatsen

Tänk på att rökning och högljudda fester är störande för din omgivning. Ta hänsyn till dina grannar. Regeln att det ska vara tyst mellan kl 22-07 gäller även uteplatsen och balkongen.

Staket och häckar

Det är tillåtet att sätta upp staket runt uteplatsen. Staket får vara max 90 cm höga och gärna vitmålade. Bor du intiil en gång/cykelbana där det inte är en korsning kan staketet få vara 180 cm för att hindra insyn, Om det är korsande trafik får staketet bara var 90 cm för att inte hindra sikten.
Det är också tillåtet att plantera häckar, men de får heller inte hindra sikten vid korsningar.
I gränsen mellan uteplatserna är det upp till de boende att komma överens om man vill ha staket eller häck och dela på kostnad och ansvar för denna. Staket max 90 cm, häckar eller spaljéer mellan uteplatser kan vara upp till 180 cm höga.
Filer