Hoppa direkt till innehåll
green

Renovering lägenhet

Från årsskiftet 2023 gäller nya lagar som berör bostadsrättsföreningar.

RÄTTEN ATT RENOVERA ÄNDRAS

De lagändringar som påverkar våra stadgar rör framförallt ändringar i bostadsrättshavarens rätt att renovera i sin lägenhet.

TILLSTÅND FRÅN STYRELSEN KRÄVS

Tidigare krävdes tillstånd från styrelsen för förändringar som innebär ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten samt andra väsentliga ändringar.
I nya lagtexten har man lagt till att det inte bara rör ändringar, utan även nyinstallationer, och att anordningar för ventilation också ska omfattas. Vidare är alla ändringar eller nyinstallationer av eldstäder, kaminer eller annan påverkan på brandskyddet tillståndspliktiga.
Om en bostadsrättshavare utför otillåtna renoveringar, och inte rättar sig efter tillsägelse kan det leda till uppsägning.
 

STADGEÄNDRING

Det innebär att våra stadgar behöver justeras och anpassas till de nya lagkraven. Detta sker genom beslut på två föreningsstämmor. Förslag på stadgeändringar kommer att presenteras under 2023.
Obs! Lagen gäller fr o m 1 januari även om våra stadgar inte har hunnit ändras.