Hoppa direkt till innehåll

Mer info till mäklare

Områdesbeskrivning

Brf Västerängen är en av Västerås största bostadsrättsföreningar. Det är en grön lugn oas på Bäckby med rätt unik radhuskänsla och gröna strövområden. Området är helt bilfritt, några hundra meter från Bäckby Centrum och nära till Erikslunds shopping. Buss Linje 1 trafikerar området med täta bekväma turer (var 7:e minut under högtrafik).

Statuskontroll

Styrelsen genomför obligatorisk statuskontroll av lägenheterna vart tredje år. Det ger ökad trygghet både för föreningen och för den boende att inga fel i installationer föreligger. Hittas fel ska detta åtgärdas av den boende inom angiven tid. Statuskontrollerna ersätter inte köparens undersökningsplikt.

Allmän besiktning/Undersökningsplikt

Föreningen ombesörjer ingen allmän besiktning av lägenheten i samband med överlåtelse. Det är mäklarens uppgift att upplysa presumtiva köpare om den undersökningsplikt som råder och vad som faktiskt inbegrips i begreppet.
Det är viktigt att du som mäklare känner till vad säljaren ska lämna ifrån sig:

Genomförda viktigare projekt

 • Montering av säkerhetsdörrar på alla lägenheter
 • Treglasfönster
 • Utbyggnad av av alla balkonger
 • Renovering trapphus
 • Byggnation av altaner för alla marklägenheter
 • Renovering festlokalen
 • Ny lekplats på området
 • Energieffektivisering fjärrvärme
 • Tilläggsisolering vindar
 • Utbyte till energisnål LED-belysning utomhus och i trapphus
 • Statuskontrollbesiktning av alla lägenheter vart tredje år
 • Bygglov för trädgårdsförråd
 • Snöskyddsräcken på taken ovanför balkongerna
 • El- och fjärrvärmeavtal med Mälarenergi
 • Modernisering av värmecentraler, uppdatering värmesystem
 • Byte till termostatventiler i samtliga lägenheter
 • Till hälften sjävförsörjande med egen solel med 2227 solpaneler på 17 av våra tak. ▸ Läs mer
 • Porttelefoner på samtliga portar.
 • Ledningsprojektet genomförs i fem etapper.
 • Laddboxar i samtliga garage, laddstolpar på parkeringarna sammanlagt 276 laddpunkter. www.brfvasterangen.se...

Ledningsprojektet pågående

Vårt område byggdes i början av 70-talet. Det är femtio år sedan. Och det är den beräknade livslängden på våra rörledningar i mark och fastigheterna. Området är stort och har många kilometer ledningar att åtgärda. Arbetet med byte av rörledningar, ny kulvert samt infodring av invändinga rör startade 2021 och görs etappvis och kommer att pågå i flera år. www.brfvasterangen.se...

För mer information

Läs mer om Västerängen på webben, eller kontakta styrelsen.

Sidan uppdaterad 2024-03-27