Hoppa direkt till innehåll

Parkerig och garage

Vi har gott om parkeringsplats utmed våra båda gator för boende och besökare och 219 garage med elbilsladdare

Parkering, garage, cykelförråd

Utmed Smältverksgatan och Dragverksgatan finns parkeringsplatser för boende och besökare. Föreningen använder Parkster parkeringssystem för våra boende och besökare. Parkeringen bevakas av Securitas på uppdrag av föreningen.
Det är självklart viktigt att du känner till våra parkeringsregler för att slippa böter.
Lite längre ned på sidan kan du läsa mer om Parkster, garage, cykelbodar och elbilsladdning.

Parkeringsregler

Parkeringen är endast avsedd för föreningens medlemmar och besökande till dessa. Parkering sker via Parksters app med boendetillstånd eller som besökare. Läs mer hur det fungerar via länken nedan.
Parkering skall ske på markerade platser. Parkering på områdets vändplaner är förbjuden. Parkering inne på området är inte tillåtet.
Parkeringen är endast avsedd för körbara och fungerande fordon. Uppställning av fordon får ske under max sju dygn. Det är inte tillåtet att ställa upp husbilar, husvagnar eller släpkärror på bilparkeringarna under längre tid än 24 timmar..
Bilkörning inne på bostadsområdet får endast ske vid tillfällig i- och urlastning. Gäller även släpkärror och andra fordon. Bommarna in på området skall vara stängda och låsta. Du öppnar och stänger med din dörrnyckel.
Parkering (mer än 6 min utöver i- och urlastning) av fordon, släpkärror, husvagnar och husbilar inne på området är förbjudet. Detta gäller även hantverkares fordon. Det är viktigt att det är fritt för ambulans, brandkår och andra fordon som behöver komma fram vid akuta ärenden.

Securitas uppdrag

Securitas bevakar vår parkering så att endast bilar med giltigt tillstånd finns där. Fordon som inte följer parkeringsreglerna enligt skyltning bötfälls.
▸ Ser du fordon som är parkerade inne på området längre tid så ring Securitas tel 0771-76 70 00.

Laddplatser

Utmed parkeringarna finns sju grupper med utomhusladdare för elbilar. Två platser vid varje grupp är reserverade endast för elbilar som laddar. (boende eller besökare). Laddning kan sjävklart göras vid alla laddstolpar i mån av plats. Förutom giltigt parkerkingstillstånd i Parksterappen behöver man aktivera laddning med appen EV-Core.

Cykelförråd

I garagelängorna finns även 8 st cykelbodar. Din vita tagg du använder till trapphusporten fungerar även till ditt cykelförråd. I cykelförråden får endast cyklar och mopeder förvaras. Inget annat.
Obs! Cyklar får ej förvaras i trapphusen.
Klicka för att förstora för att se vilket cykelförråd du tillhör.