Hoppa direkt till innehåll
5

Om Informationsbanken

Här hittar du den mesta informationen du söker om hur föreningen fungerar, vilka regler som gäller och tips och råd för ett bra gemensamt boende.

Informationspolicy

Information är grunden för delaktighet och engagemang. Bristande eller rent av vilseledande information skapar frågor, spekulationer, rykten och utanförskap. För att föreningen som helhet ska må bra och fungera bra så är information en nyckelfråga. Visionen måste därför vara att:
”Alla medlemmar ska ha tillgång till all viktig information, som direkt eller indirekt berör dem, och därmed uppleva delaktighet, samhörighet och högre boendekvalitet.”
Omvänt krävs också att medlemmarna ges goda möjligheter och förutsättningar att kommunicera med styrelsen. Samt att styrelsen har en hög servicenivå genom att svara på frågor och ge åtekoppling till de som hör av sig.
I detta åtagande ingår även de entreprenörer och samarbetspartners som föreningen engagerar. Dessa ska känna till föreningens informationspolicy utgöra en del av denna samt bidra och underlätta till ett korrekt informationsflöde. Underleverantörer skall utse en informationsansvarig person som är kontaktperson inför styrelsen och för den information som vidarebefordras till medlemmarna.
Denna policy är antagen av styrelsen för föreningen.

Informationskanaler

Hur informerar vi då? Vår enkät som genomfördes hösten 2015 visade klart och tydligt vilka kanaler som behövdes.
Webben är vår viktigaste informationskanal, ca 80% av medlemmarna har tillgång till Internet. Webben ger dessutom möjlighet till mer komplett information, snabba nyheter och även diskussioner och idéer. Vi uppmarar våra medlemmar att registrera sig på vår webbplats, vilket därmed gör det möjligt att nå ut med viktig eller akut information via e-postutskick.
Nyhetsbrev via e-post Till alla medlemmar som registrerat sig på webben skickar vi ut nyhetsbrev via e-post när vi har något att informera om. Information om sånt som händer i föreningen och andra frågor som är aktuella.
Meddelanden via SMS. Snabba och viktiga samt akuta meddelanden skickas ut via SMS till de medlemmar som anslutit sig till föreningens SMS-lista.
Informationsblad på anslagstavlan i trapphusen eller i brevlådorna vid behov. Når alla men har ett begränsad utrymme för information.